عراق به عنوان بازار هدف صادارت لوله و اتصالات پی وی سی مشخص شد

بنا به درخواست انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی برای تعیین و معرفی بازار هدف صادارتی ، اتاق بازرگانی ایران از میان سه کشور درخواستی به عنوان بازار هدف ، با کشور عراق موافقت کرد. 

No Comments

Post A Comment