ارزش ها

 

ارزشی بالاتر از این نیست که با عرضه محصولی با کیفیت مشتریانی خرسند و وفادار برای خود رقم بزنیم و به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشیم.

اهداف

 

این مجموعه در نظر دارد از طریق تولید ملی با کیفیت جهانی و پیشبرد رشد اقتصادی و صنعتی ایران زمین و پیشرفت تکنولوژی جامعه بهترین محصول را عرضه کند.

ماموریت

 

به یاری خداوند منان و با یاری شما مردم عزیز در این تلاشیم که ایران را در عرصه علم و تکنولوژی به عالی ترین مراتب برسانیم و به دنیا فخر هنر و صنعت ایرانی را بفروشیم.

کارخانه

نمایشگاه ها

مدیر عامل

مدیر کارخانه

مدیر تولید

1382

سال تاسیس

70

تعداد پرسنل

90

تعداد مشتریان